Kostnader

Entreprenadarbeten faktureras löpande kostnader med 525:-/h inkl. moms

Avdrag för ROT-arbeten sker med 30% vilket ger 368:-/h efter ROT.

Detta avser arbetstid för killarna inkl. tid för upphämtning av material.

Bilersättning faktureras med 40:-/mil utgår ifrån Gröndal

Normal arbetstid är 7.00-18.00 med en timmes total rast vilket ger 10h/dag

Normalt inget arbete på Söndagar.

För materialinköp faktureras nettopris +10%

Konsultarbeten faktureras 1400:-/h exkl. moms total tid +reskostnad 40:-/mil

Bygglov- och Strandskyddsärenden: Normalärende faktureras 4h för inläsning och översiktligt muntligt förslag.

Platsbesök fastlandet totalt 3h

Skrivelse 3h

Ombud normalt 4h