Entreprenaduppdrag

Sedan 2008 har jag arbetet med allt från mindre byggentreprenader till större nybyggnadsprojekt.

Jag har anställda duktiga hantverkare inom byggnadssnickeri, betongarbeten, grundläggning, husbyggnad, rörarbeten. badrumsarbeten, mm. För elarbeten har jag bra samarbeten med certifierade elektriker.

Vi genomför även mindre sprängningar (sk. stenspräckning med krutpatroner) vilket kan genomföras försiktigt nära andra hus och även i krypgrunder. (Vi har nationellt polistillstånd).

Vi utför även markarbeten som grävning med grävmaskin anläggande av avlopp, dränering av källare.

Detta gör att vi har all kompetens tillgänglig för de flesta husbyggnadsprojekten.