maj 22, 2022

Olika arbeten

Conrad Grut, VD utför konsultuppdrag inom bygglov och strandskydd

I egna entreprenader kan Conrad Grut vara kontrollansvarig (certifierad KA PBL, Komplicerad Art)

I större projekt kan Conrad vara ombud

Vid domstolsförhandling eller i bygglovärenden företräda Er som fastighetsägare.

För entreprenadarbeten utför vi entreprenader dels med egen personal (byggnadsarbetare som utför allt från markarbeten, murning, putsning, betong, träarbeten, finsnickeri, kakelsättning, våtrum, kök, rörarbeten och även lättare sprängning)

För arbeten med el anlitas elentreprenörer som vi samarbetar med.

Vi gör allt från en altan till ett nybyggt hus

Allt från en mindre friggebod till en arkitektritat större villa.

Vi utför även kommersiella byggnader, restauranger, mm