Olika arbeten

Konsultarbeten

Rådgivning inom bygglov och strandskydd

I större projekt kan Conrad Grut agera ombud

För bostadsrättsföreningar upphandla entreprenader

Företräda Er som fastighetsägare vid domstolsförhandling eller i bygglovärenden

I företagets entreprenader kan Conrad Grut vara kontrollansvarig (certifierad KA PBL, Komplicerad Art)

Byggnadsarbeten

Vi har byggnadsarbetare som utför allt från markarbeten, murning, putsning, betong, träarbeten, finsnickeri, kakelsättning, våtrum, kök till rörarbeten. Vi utför även lättare sprängning.

För arbeten med el anlitas elentreprenörer som vi samarbetar med.

Vi gör allt från mindre till större arbeten såsom:

 • Altaner
 • Måleri
 • Ombyggnad kök
 • Tilläggsisolering
 • Putsning
 • Omläggning tak
 • Omläggning golv
 • Uppförande friggebod
 • Uppförande attefallsbod
 • Tillbyggnad
 • Nybyggnation villa, fritidshus, komplementbyggnader
 • Radonsanering genom radonsug

Vi utför uppdrag åt såväl privatpersoner, bostadsrättsföreningar, kommersiella fastighetsägare samt för hyresbostäder.