januari 17, 2022

Konsultuppdrag

Efter att ha arbetat inhyrd hos Värmdö Kommun under 10år som expert inom Plan- och Bygglagen samt Miljöbalken för att hantera bygglov, byggnadsinpektioner samt strandskydd finns möjlighet att som medborgare anlita mig för min kunskap direkt.

De senaste 2 åren; 2018-2020 fungerande jag som tillförordnad Bygglovs- och strandskyddschef.

Tidigare har jag arbetet som drivande projektledare samt byggherreombud i stora husbyggnadsprojekt.

Jag genomför även uppdrag som kontrollansvarig i huvudsak när jag även kan erhålla en byggnadsentreprenad.