Grut Company AB
 

Vi arbetar med Fastighetsutveckling, Projektledning, Byggledning


Med ett brett kontaktnät inom bygg- och Fastighetsbranschen finns möjlighet att använda våra tjänster.

Beroende på projekt tillsätts resurser för att passa just Er som kund. Inom vårt kontaktnät kan vi ta på oss även större projekt utan att kunder skall känna sig oroliga för att uppdrag ej skall kunna fullföljas.

 

Vi arbetar i allt från mycket i tidiga skeden för projektutveckling  till framtagande av anbud i allt från små projekt till Miljardprojekt.
Arbetar med planarbete, bygglovhandläggning samt strandskydd.


Med en bakgrund i Bygg- och fastighetsbranschen sedan drygt 20 år grundades företaget 2008.

Grundare och VD är Conrad Grut som varit verksam inom såväl Skanska, NCC på både entreprenörssidan samt fastighetssidan.

Företaget har ett brett kontaktnät både inom konsultsidan samt fastighets- och entreprenadsidan i hela Sverige. Målsättningen är att bidra till en effektivare bygg- och fastighetsbransch.